Españolšpanělská slovesa

Zaregistrovat se

 • Hlavní stránka
 • Procvičování sloves
 • Přehled sloves
 • Tabulka
 • Diskuze
 • Tahák gramatiky
 • Přehledy gramatiky

  Číslovky

  Základní a řadové číslovky ve španělštině.

  ZákladníŘadové
  0cerocero
  1un, o, aprimer, o, a
  2dossegundo, a
  3trestercer, o, a
  4cuatrocuarto, a
  5cincoquinto, a
  6seissexto, a
  7sieteséptimo, a
  8ochooctavo, a
  9nuevenoveno, a
  10diezdécimo, a

  Zápis číslem

  Řadová čísla se zapisují s „o“, „a“ „os“ nebo „as“ v závislosti na osobě v horním indexu.

  1o, 3a, 20os, 31as,

  11-19

  11onceundécimo
  12doceduodécimo
  13trecedecimotercero
  14catorcedecimocuarto
  15quincedecimoquinto
  16dieciséisdecimosexto
  17diecisietedecimoséptimo
  18dieciochodecimoctavo
  19diecinuevedecimonoveno

  Řadové číslovky od trojky mohou být zvlášt a s přízvukem: décimo tercero, décima tercera

  20-29

  20veintevigésimo
  21ventiunovigésimo primero
  22ventidósvigésimo segundo
  23ventitrésvigésimo tercero
  24venticuatrovigésimo cuarto
  25venticincovigésimo quinto
  26ventiséisvigésimo sexto
  27ventisietevigésimo séptimo
  28ventiochovigésimo octavo
  29ventinuevevigésimo noveno

  30-90

  30treintatrigésimo
  40cuarentacuadragésimo
  50cincuentaquincuagésimo
  60sesentasexagésimo
  70setentaseptuagésimo
  80ochentaoctogésimo
  90noventanonagésimo

  Složeniny

  31treinta y unotrigésimo primero
  42cuarenta y doscuadragésimo segundo
  53cincuenta y tresquincuagésimo tercero
  64sesenta y cuatrosexagésimo cuatro
  75setenta y cincoseptuagésimo quinto
  86ochenta y seisoctogésimo sexto
  97noventa y nuevenonagésimo séptimo

  100-900

  100cien, cientocentésimo
  200doscientosducentésimo
  300trescientostrecentésimo
  400cuatrocientoscuadringentésimo
  500quinientosquingentésimo
  600seiscientossexcentésimo
  700setecientosseptingentésimo
  800ochocientosoctingentésimo
  900novecientosnoningentésimo

  Složeniny

  101ciento unocentésimo primero
  210doscientos diezducentésimo décimo
  311trescientos oncetrecentésimo undécimo
  450cuatrocientos cincuentacuadringentésimo quincuagésimo
  555quinientos cincuenta y cincoquingentésimo quincuagésimo quinto
  672seiscientos setenta y dossexcentésimo septuagésimo
  999novecientos noventa y nuevenoningentésimo nonagésimo noveno

  1 000, 1 000 000

  1 000un milmilésimo
  2 000dos mildosmilésimo
  3 000tres miltresmilésimo
  10 000diez mildiezmilésimo
  100 000cien milcienmilésimo
  1 000 000un milliónmillonésimo
  2 000 000dos millonesdosmillonésimo
  3 000 000tres millonestresmillonésimo

  K tomuto článku se můžete vyjádřit v diskuzi.

  Časy ve španělštině

  Slovesa

  Ostatní


  Upozornění: Tento tahák je psán jen jedním studentem španělštiny, a proto může obsahovat chyby nebo nemusí být úplný.
  Pokud byste narazili na nějaký problém, popište mi ho prosím v diskuzi.